Tahun Pelajaran 2015/2016,  jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Krembung terbagi atas 32 rombongan belajar dengan rincian sebagai berikut :

 

NO. KELAS LAKI-LAKI    (L) PEREMPUAN (P) JUMLAH
1 X MIPA-1 10 23 33
2 X MIPA-2 16 20 36
3 X MIPA-3 14 22 36
4 X MIPA-4 13 22 35
5 X MIPA-5 13 23 36
6 X MIPA-6 15 20 35
7 X MIPA-7 15 20 35
Jumlah X MIPA 96 150 246
1 X IPS-1 10 19 29
2 X IPS-2 11 16 27
3 X IPS-3 11 18 29
4 X IPS-4 11 16 27
Jumlah X IPS 43 69 112
Jumlah X 139 219 358
1 XI MIPA-1 3 30 33
2 XI MIPA-2 10 23 33
3 XI MIPA-3 16 18 34
4 XI MIPA-4 10 23 33
5 XI MIPA-5 10 22 32
6 XI MIPA-6 8 26 34
7 XI MIPA-7 6 28 34
Jumlah XI MIPA 63 170 233
1 XI IPS-1 8 22 30
2 XI IPS-2 16 16 32
3 XI IPS-3 9 18 27
4 XI IPS-4 14 14 28
Jumlah XI IPS 47 70 117
Jumlah XI 110 240 350
1 XII MIPA-1 11 28 39
2 XII MIPA-2 12 27 39
3 XII MIPA-3 13 26 39
4 XII MIPA-4 16 22 38
5 XII MIPA-5 17 22 39
6 XII MIPA-6 16 22 38
Jumlah XII MIPA 85 147 232
1 XII IPS-1 13 19 32
2 XII IPS-2 12 19 31
3 XII IPS-3 15 18 33
4 XII IPS-4 14 17 31
Jumlah XII IPS 54 73 127
Jumlah XII 139 220 359
TOTAL 388 679 1.067